Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ tài trợ khẩn cấp 100 máy thở xâm nhập VPS 510. Tập đoàn sẵn sàng cho mượn trang thiết bị y tế và điều động nhân lực y tế từ hệ thống bệnh viện Vinmec của tập đoàn để hỗ trợ bệnh viện dã chiến đang thành lập tại Đà Nẵng.

  • Cụ thể, ngày hôm nay (31/7), ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị được tham gia hỗ trợ nhân vật lực cho TP.Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch Covid -19.Văn bản đề nghị hỗ trợ thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Vingroup.

    Văn bản đề nghị hỗ trợ thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Vingroup.

    Theo đó, Vingroup sẽ tài trợ khẩn cấp 100 máy thở xâm nhập VPS 510. Sẵn sàng cho mượn trang thiết bị y tế và điều động nhân lực y tế từ hệ thống bệnh viện Vinmec của tập đoàn, để hỗ trợ bệnh viện dã chiến đang thành lập tại Đà Nẵng.

    Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh cần có phương tiện đặc biệt để xử lý như bệnh nhân có chỉ định can thiệp mạch vành, chấn thương xương, chấn thương sọ não…. theo chỉ trả của bảo hiểm y tế hoặc theo đơn giá mớc chỉ trả của các bệnh viện công.