Đồ.n Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP Quảng Ninh vừa phát hiện, đưa đi cá.ch ly tập trung một nh.óm người nh.ập cả.nh tr.ái ph.ép vào Việt Nam, c.hặ.n đứ.ng ng.u.y cơ lâ.y la.n dị.ch b.ệ.nh Covid-19 trên tuy.ến biên giới Quảng Ninh.

3 .đố.i tượ.ng nhập cảnh tr.ái ph.ép tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn. Ảnh: Thu Hằng

Cụ thể, lúc 14 giờ ngày 10-6, tại thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, tổ tu.ầ.n tr.a ki.ểm so.át Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hi.ện 3 đ.ối tư.ợng nam giới điều khi.ể.n 3 xe máy di chuyển với tốc độ cao từ khu vực biê.n giới ra quốc lộ 18, trên mỗi xe chở một người đàn ông.

370*200 mgid 2 hàng 2 cột (đầu và giữa)

Tổ công tác đã phát tín hiệu dừng xe để ki.ểm tr.a nhưng các đố.i tư.ợ.ng không chấ.p hàn.h, tăng tốc bỏ chạy. Tổ tu.ần tr.a đã t.ổ ch.ức lự.c lượ.ng tr.uy đ.u.ổi, ʙắт gi.ữ được 5/6 người, gồm 3 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam, còn lại 1 người điều khi.ển xe máy chạy tho.át.

3 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc gồm: JI YING YING (sinh năm 1990, trú tại thị trấn Hán Giang, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), LIN QIAO PING (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Quan Triều, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), SHI FU QI (sinh năm 1991, trú tại Khu Hồ Lý, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Cả ba người đều kh.ai nhận định nhập cảnh tr.ái ph.ép để vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đ.á.nh b.ạ.c.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Bắc Sơn ph.ối hợp với l.ực lư.ợng chức năng, chính quy.ền địa phương hoàn chỉnh hồ sơ x.ử lý theo quy định của ph.áp luật.

Thu Hằng | Biên phòng